Erkend leerbedrijf

Stukadoor Jos Bolwerk heeft er plezier in om zijn vak door te geven. Om zijn werkwijze, z’n inzicht en kennis over te dragen aan anderen, zodat het ambachtelijk stukadoorswerk bewaard blijft.

Jos toonde deze verantwoordelijkheid door zich te bekwamen in leidinggeven en jonge mensen het vak te leren, want straks vormen zij het fundament van deze bedrijfstak.

Jos Bolwerk rondde zijn opleiding tot leermeester af
bij kennis-centrum beroepsonderwijs bedrijfsleven
'Savantis' en ontving het certi  caat 'Erkend Leerbedrijf.'